ΟΜΙΛΟΣ

PSAROUDES BETON LTD

H Eταιρεία ασχολείται με την Παρασκευή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος με μια μονάδα παραγωγής στην περιοχή Άγιου Συλά στην Λεμεσό. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Λεμεσό το 2008 από τον Χρηστάκη Ψαρούδη, αλλά προηγουμένως με άλλο όνομα εταιρείας ασχολείτον με την Παρασκευή σκυροδέματος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

Learn more

ΨΑΡΟΥΔΗ

LAST FOAM CONCRETE LTD

Η Εταιρεία μας έχει συσταθεί με σκοπό να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο χώρο του ελαφρομπετού με βάση τις ανάγκες και την δραστηριότητα της αγοράς. Σκοπός μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση στο μέγιστο βαθμό, από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας με τα τελευταίου τύπου σύγχρονα μηχανήματα μας.

Learn more

Κοινωνικη Ευθυνη

Συμβολή στην κοινωνία

Ενισχύουμε την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών στις μονάδες παραγωγής με στόχο την κατάρτισή τους σε θέματα σχετικά με το σκυρόδεμα, τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τα αδρανή υλικά.

Δέσμευση στο περιβάλλον

Ο ομιλός Ψαρούδη τηρεί πιστά τη δέσμευση του γιά το περιβάλλον αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Με σωστό σχεδιασμό, εντατικά επενδυτικά προγράμματα και εφαρμογή καλών πρακτικών και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης

Ασφάλεια προσωπικού

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων και του εργολαβικού προσωπικού αποτελούν απόλυτη δέσμευση του ομίλου μας που θέτει στόχο την συνεχή βελτίωση της μείωσης της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας και την διαχείριση κινδύνων .