Ελαφρομπετον

Προϊόν ελαφρομπετού

Είναι θερμομονωτικό υλικό γνωστό εδώ και 30 χρόνια στην αγορά. Είναι ένα κυψελωτό τσιμεντοκονίαμα όπου οι άπυρες φυσαλίδες αέρος που είναι εγκλωβισμένες μέσα στην μάζα του λειτουργούν σαν ξεχωριστά μονώτικα και δεν επιτρέπουν την μεταφορά ήχου και θερμότητας. Έχει καλή μηχανική αντοχή λόγο τσιμεντοειδούς βάση και γι΄αυτό χρησιμοποιείτε για υπερυψώσεις δαπέδων. Λόγο της μάζας του που συντελείτε με τον εγκλωβισμό δισεκατομμυρίων φυσαλίδων αέρα είναι πολύ ελαφρύ και δεν επιβαρύνει στατικά την οικοδομή.

Χρησιμότητα υλικού

Η χρησιμότητα του υλικού αυτού έχει απεριόριστες εφαρμογές. Με χαμηλά κόστη και γρήγορη τοποθέτηση μπορείτε να έχετε αποτελέσματα που θα διευκολύνουν τον τρόπο ζωής σας και το κόστος για μια ζωή.
1. Σαν θερμομονωτικό
2. Σαν ηχομονωτικό
3. Σε μονώσεις ταρατσών
4. Για υπερυψώσεις δαπέδων
5. Για κλίσεις ταρατσών
6. Για πλίνθους τοιχοποιίας και για πάρα πολλούς άλλους σκοπούς.

Aνθεκτικότητα στην θερμότητα

Η χρήση του ελαφρομπετού στα κτίρια αυξάνει τον βαθμό πυροπροστασίας διότι είναι άκαυτο, ακόμη και εάν εκτεθεί σε ανοικτή φλόγα. Δοκιμές που έχουν γίνει κάτω από συνθήκες 180°C σε πάχους 20 cm ελαφρομπετού και σε συνεχής 3 ώρες φλόγα είχε διαπιστωθεί στην άλλη απέναντι πλευρά του υλικού, ότι η θερμοκρασία ήταν θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για την σχέση θερμικής αγωγιμότητας και πυκνότητας στο ελαφρομπετόν οφείλετε στον εγκλωβισμό των άπυρων μικρών φυσαλίδων που δεν επιτρέπουν τι μεταφορά ζέστης ή κρύου.Μπετον

Προϊόν μπετού

Το μπετόν είναι ένα μείγμα από αδρανή υλικά που αποτελείται από τσιμέντο, άμμο, χαλίκι, νερό και ειδικό πρόσμικτο. Χρησιμοποιείτε στην οικοδόμηση για την δημιουργία θεμελίων ,τοιχοποιίας, πλάκες σπιτιών ,πλάκες πεζοδρομίων, κολώνες κ.α. Έχει την ιδιότητα να παίρνει οποιαδήποτε μορφή όταν είναι ρευστό αλλά με το πέρασμα της ώρας αρχίζει να γίνεται άκαμπτο και στην συνέχεια να πησσει εντελώς.

Χρησιμότητα υλικού

Το μπετόν θεωρείτε ως το πιο οικονομικό και ασφαλές οικοδομικό υλικό και χρησιμοποιείτε:
1.Για το κτίσιμο σπιτιών
2.Για το κτίσιμο πολυκατοικιών
3.Σαν αντισεισμικό
4.Σαν θερμομονωτικό
5.Για την ενίσχυση αντοχής σε υφιστάμενες κατασκευές και για πάρα πολλούς άλλους σκοπούς.

Κατηγορίες αντοχής

Το μπετόν χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες αντοχής όπου η διάφορα από κάθε κατηγορία αντοχής είναι ότι τα υλικά όπως τσιμέντο, άμμος, χαλίκι και πρόσμικτο μπαίνουν σε μεγαλύτερη ποσότητα και δημιουργούν μεγαλύτερη αντοχή.
Οι κατηγορίες ποιότητας μπετόν που παράγουμε είναι το
C10 - C15 - C20 - C25 - C30 - C35 - C40 - C50.