Υπηρεσιες Ελαφρομπετου

Χρόνος ζωής & Αντοχή πίεσης

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής όσο και το τσιμέντο αφού αποτελείται σε τελική ανάλυση μονό από τσιμέντο και είναι τελείως αβλαβές για αυτούς που το χρησιμοποιούν. Όπως όλα τα τσιμεντοκονιάματα η αντοχή είναι συνάρτηση της πυκνότητας παίρνοντας την μεγαλύτερη σκληρότητα σε 28 ημέρες όπως με την συμπεριφορά του μπετού. Σε 8 μέρες παίρνει τις πρώτες του αντοχές. Έχει καλή μηχανική αντοχή και ανήκει στα θερμομονωτικά υλικά κλειστών κυψελίδων.

Μεταφορά & Τοποθέτηση

Η μεταφορά υλικού, από την εταιρία μας στον χώρο τοποθέτησης, γίνεται με τελευταίας τεχνολογίας ειδικά αυτοκινούμενα οχήματα, σε ζεύγος και αφού τοποθετηθούν από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας ξεκινά η διαδικασία τοποθέτησης του υλικού, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ο λόγος είναι η σύχρονη αυτονομία των μηχανημάτων να ελέγχουν και να παράγουν το μίγμα ελαφρομπετού αυτοματοποιημένα χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα.

Κόστος & Παραγωγή

Παράγεται επιτόπου στο έργο με τα αυτοκινούμενα ειδικά μηχανήματα μίξερ. Έχουν μεγάλη δυνατότητα παραγωγής όπως (10m³/h). Αποτέλεσμα να έχουν την δυνατότητα να τελειώνει μια μεσαία μεγέθους πολυκατοικία με τις υπερυψώσεις και στρώσεις δαπέδων μέσα σε 2-3 ώρες. Πέρα των άλλων ουσιωδών πλεονεκτημάτων είναι πολύ φθηνότερο το ελαφρομπετόν από άλλα υλικά πιο γρήγορο στην τοποθέτηση του και με αποτέλεσμα κέρδος χρημάτων και χρόνου.Υπηρεσιες Μπετου

Χρόνος ζωής & Αντοχή πίεσης

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι τελείως αβλαβές γι' αυτούς που το χρησιμοποιούν. Στο εργαστήριο μας γίνεται καθημερινώς έλεγχος πιέσεων για όλες τις κατηγορίες μπετού που παράγουμε, όπου η κάθε ποιότητα μπετού μπαίνει σε ειδικούς κύβους που από αυτούς παίρνουμε τα πρώτα αποτελέσματα αντοχής στις 7 μέρες και τα τελικά στις 28 μέρες.

Μεταφορά & Τοποθέτηση

Η Μεταφορά και τοποθέτηση του μπετόν γίνεται με του τελευταίας τεχνολογίας αυτοκινούμενα οχήματα, και αφού τοποθετηθούν από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας ξεκινά η διαδικασία τοποθέτησης του μπετού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα με την σύγχρονη αυτονομία των μηχανημάτων

Κόστος & Παραγωγή

Παράγεται στο εργοστάσιο μας στον Άγιο Συλά και από εκεί μεταφέρεται στην κάθε εργασία με τις μπετονιέρες μας. Η κάθε μπετονιέρα έχει δυνατότητα μεταφοράς 10km³.